Finurba
Consulti la informació de la seva
propietat en qualsevol moment.
24h on-line
 
 
 
PODEM AJUDAR-LO?
T. 933 638 600
 
 
Blogger    Facebook    Twitter    Instagram CATALÀ|ESPAÑOL
 
SERVEIS
Des de 1930 al seu servei
 
GESTIÓ IMMOBILIÀRIA
 
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
Agència de la propietat immobiliària, compravenda i lloguer.
 • Habitatges i estudis.
 • Apartaments moblats.
 • Despatxos i oficines.
 • Locals comercials i magatzems.
 • Garatges. Places de pàrquing.
 • Naus industrials.
 • Locals i pisos per a inversió.
 • Venda de finques per pisos.
 • Sol·licitud d’informes econòmics d’arrendataris.
 • Estudi de rendibilitats.
 • Gestió publicitària
 • Borsa de productes propis.
 • Formalització i registre de contractes.
 • Dipòsit de fiances.
 • Gestió de cobrament de lloguers.

Si desitja llogar o vendre el seu pis, local o despatx, pot contactar aquí amb la nostra agència:

93.363.86.06
agencia@fincasfinurba.es

O pot omplir aquest formulari i ben aviat ens posarem en contacte amb vostè.

Anunciï el seu immoble ›

 

  Propietat vertical

 • Gestió personal i individualitzada.
 • Contractes de lloguer i les corresponents revaloracions, amb assessorament legal i tributari.
 • Aplicació puntual de la normativa vigent en cada moment: LAU, LPH…
 • Investigació de possibles infraccions dels arrendataris. Procediments judicials.
 • Declaració trimestral de l’IVA.
 • Gestió de cobrament de lloguers.
 • Control i pagament de subministraments, manteniment i impostos de l’immoble.
 • Aplicació d’augments i repercussions.
 • Atenció d’incidències.
 • Renovació de contractes i denegació de pròrrogues.
 • Conservació de finques: obres i assegurances.
 • Subvencions per a la rehabilitació d’immobles.
 • Balanços i estadístiques anuals.
Sol·liciti pressupost per a propietat vertical ›
Propietat horitzontal: comunitats

 • Legalització del llibre d’actes i constitució de la comunitat de propietaris.
 • Redacció d’estatuts o reglament de règim interior.
 • Convocatòria i assistència a les reunions amb assessorament jurídic i comptable.
 • Redacció d’actes de reunions i execució dels acords de les juntes.
 • Previsió de despeses anuals: emissió i cobrament de provisions de fons i bestretes.
 • Seguiment i control d’impagats.
 • Control i pagament de subministraments, manteniment, impostos, nòmines i cotitzacions d’empleats de la comunitat.
 • Gestió i conservació de la finca: obres i assegurances.
Sol·liciti pressupost per a propietat horitzontal ›

 
api